Quy trình độn cằm chuẩn của Bộ Y Tế như thế nào ?

Để khách hàng có được 1 khuôn mặt đẹp không còn khiếm khuyết ngoài công nghệ thẫm mỹ, quy trình thực hiện,còn đỏi hỏi bác sỹ có tay nghề cao, tất cả những yếu tố trên góp phần thành công cho ca phẫu thuật.Vậy độn cằm chuẩn của Bộ Y tế : 1. Thăm khám- Tư vấn: Bác sỹ phẫu thuật sẽ kiểm tra tổng quát, phân tích tình trạng và tư vấn thuật dựa trên kiến